• Gedragsregels spelende leden

  • Tijdig aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden
  • verhindering van trainingen en wedstrijden tijdig afmelden bij trainer en/of begeleider (senioren bij de elftalleider)
  • Bij aankomst zet je je fiets in de daarvoor bestemde rekken. Zorg ervoor dat de ingang vrij blijft voor hulpdiensten!
  • Ieder lid houdt zich aan de kleedkamerindeling
  • Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training en wedstrijden. Blijf niet langer dan noodzakelijk in de kleedkamer achter
  • Maak je schoenen buiten schoon op de daarvoor bestemde borstels
  • Houd de kleedkamers schoon, laat geen rommel achter
  • Wees zuinig op de materialen van de vereniging
  • Roken is niet toegestaan in de gebouwen op het complex
  • Niet met voetbalschoenen de kantine betreden
  • Incidenten tijdens een wedstrijd moeten door de elftalleiders/aanvoerders en/of begeleiders direct na afloop van de wedstrijd gemeld worden in de bestuurskamer
  • Alcoholgebruik langs de lijn is niet toegestaan; wel op het daartoe bedoelde terras
  • Correct gedrag naar anderen toe (tegenstander en scheidsrechter inbegrepen) Pest-, kleinerend- en ander negatief gedrag wordt niet getolereerd. Leden die zich schuldig maken aan wangedrag, vandalisme of onsportief gedrag (natrappen, slaan, spugen etc.) zullen hierop worden aangesproken en waar nodig disciplinair worden gestraft
  • Boetes opgelegd door de KNVB n.a.v. ontvangen gele en/of rode kaarten dienen door de leden zelf betaald te worden
  • Aan de strafmaatregelen/sancties door KNVB en/of bestuur opgelegd, dienen de leden zich te houden

  Gedragsregels leden en bezoekers

  • Het meenemen van alcohol is niet toegestaan bij het betreden van het sportpark. Alcohol buiten de kantine is alleen toegestaan op het daartoe bestemde terras.
  • In de kantine wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder de 18 jaar
  • Drugsgebruik op het sportpark is niet toegestaan
  • Het is verboden te roken in de kantine, bestuurskamer en kleedkamer
  • Blijf buiten de veldafrastering
  • Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters, personeel en supporters/toeschouwers van beide verenigingen
  • Veroordeel elk gebruik van geweld binnen en buiten de lijnen
  • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter

  Het hoofdbestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan bovengemelde gedragsregels en niet-leden kunnen de toegang tot het complex worden ontzegd.