• Coronatoegangsbewijs voor kantines

    Sportkantines vallen onder regelingen zoals die gelden voor de horeca. Afstand houden hoeft niet meer vanaf 25 september en ook geldt er dan geen maximum aantal bezoekers meer. Kantines kunnen dus weer volledig open.

    Bezoekers vanaf 13 jaar moeten wel een coronatoegangsbewijs tonen. We realiseren ons dat dit de nodige vragen oproept, bijvoorbeeld als het gaat om handhaving en controle. Alle clubs gaan de komende tijd samen met NOC*NSF werken aan antwoorden op de verschillende vragen die leven, aangepaste protocollen, tips en goede voorbeelden.