• Op de vernieuwde website vind je boven in het menu de menu-optie Mijn Club. Vandaag zijn de inlogcodes en wachtwoorden verzonden naar de VSC-leden. Hiermee krijg je toegang tot de informatie die is vastgelegd in Sportlink.

    Heb je geen e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@vsc-utrecht.nl en vermeld hierin je naam en geboortedatum.

    Theo Agterberg,
    ledenadministrateur