• Inning contributie

  Geacht lid van VSC

  De door u verschuldigde contributie over het vierde kwartaal 2019/2020 wordt omstreeks 3 april door ons geïncasseerd, ondanks dat er niet gevoetbald kan worden door het Coronavirus. Het bestuur wacht de reacties af van de KNVB (bondsbijdrage) en Gemeente Utrecht (veldhuur).

  Als deze beide partijen VSC financieel gaan compenseren dan zal het bestuur de verschuldigde contributie van het eerste kwartaal 2020/2021 aan u, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, compenseren.

  Met vriendelijke groet

  Jan Koot
  Voorzitter