• Voor het beëindigen van je lidmaatschap kan je mailen naar ledenadministratie@vsc-utrecht.nl. Geef jouw volledige naam, team, geboortedatum, e-mail, ingangsdatum van uitschrijving en de reden ervoor aan. Bij het officieel aangeven van de beëindiging van het lidmaatschap geef je aan dat aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt een uitschrijving niet gehonoreerd.