• Als je om de één of andere reden geen lid meer kan zijn van onze vereniging is de enige manier om per e-mail aan de ledenadministratie aan te geven dat je het lidmaatschap wilt beëindigen. Je kunt de e-mail sturen naar ledenadministratie@vsc-utrecht.nl

    Na ontvangst wordt jouw lidmaatschap beëindigd en ontvang je daar een bevestiging van, met daarin de eventueel nog verschuldigde contributie. 

    Afmeldingen bij leiders, trainers of aan de bar hebben geen zin, de enige manier om op te zeggen, is via de e-mail. Dan alleen wordt jouw opzegging behandeld en word je als lid uitgeschreven. Mochten wij constateren dat je de verschuldigde contributie niet geheel hebt voldaan, dan is het niet mogelijk overgeschreven te worden naar een andere vereniging. De KNVB accordeert dan geen overschrijving.