• In overeenstemming met wat bepaald is in artikel 5 van het huishoudelijk reglement zijn per 1 juli 2023 de contributiebedragen verhoogd met de stijging welke het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptiereeks voor de totale bevolking (gepubliceerd door het C.B.S.) vertoont. De contributiebedragen per kwartaal m.i.v. 1 juli 2023 zijn:

  Contributie seizoen 2023/2024
  Categorie Bedrag
  Jeugd tot 12 jaar € 25,00
  Jeugd tot 18 jaar € 28,00
  Senioren vanaf 18 jaar € 50,00
  Dames 7 x 7 € 13,00
  Niet-spelend lid € 26,00
  • Opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk geschieden. Opzeggen alleen per e-mail aan ledenadministratie@vsc-utrecht.nl.
  • Telefonische opzeggingen en/of mondelinge mededelingen aan trainers, leiders en/of andere personen worden niet geaccepteerd. U ontvangt per mail een bevestiging van uw schriftelijke opzegging.
  • De contributie wordt op de eerste werkdag van het kwartaal of zoals op de factuur aangegeven via een automatische incasso geïnd. Zorg voor voldoende saldo op uw rekening. Een week voor de incasso wordt de contributiefactuur per mail verzonden. Controleer de adresgegevens. Geen factuur ontvangen? Stuur een mail naar de ledenadministratie. Ook in het nieuwe seizoen blijven de volgende spelregels van kracht:
   • Bij een stornering van de incasso van het contributiebedrag ontvangt u een herinnering met het verzoek uw contributie binnen acht dagen op onze rekening te storten.  Heeft u op de herinnering niet gereageerd of hebben wij geen betaling ontvangen dan ontvangt u  over het bedrag een aanmaning verhoogd met een boete van € 2,50.
   • Wordt op deze aanmaning geen reactie of betaling ontvangen dan ontvangt u een mail waarin wij u mededelen dat indien een reactie op de aanmaning  of de betaling van de achterstallige contributie niet voor de in de betreffende mail genoemde datum in ons bezit is,  wij u een speelverbod opleggen.

  Adri van der Aar, ledenadministratie VSC-Utrecht