• In overeenstemming met wat bepaald is in artikel 5 van het huishoudelijk reglement zijn per 1 juli 2024 de contributiebedragen verhoogd met de stijging welke het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptiereeks voor de totale bevolking (gepubliceerd door het C.B.S.) vertoont. De contributiebedragen per kwartaal m.i.v. 1 juli 2024 zijn:

  Contributie seizoen 2024/2025
  Categorie Bedrag
  Jeugd onder 12 jaar € 25,50
  Jeugd onder 19 jaar € 28,50
  Senioren € 51,00
  Dames 7 x 7 € 15,00
  Niet-spelend lid € 27,00
  • De incasso’s zullen plaats vinden op 12 juli 2024 (eerste kwartaal), 3 oktober 2024 (tweede kwartaal), 30 december 2024 (derde kwartaal) en 28 maart 2025 (vierde kwartaal).
   Een week voor de incasso ontvangt u per mail een factuur met het contributiebedrag.
  • Opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk geschieden. Opzeggen alleen per e-mail aan ledenadministratie@vsc-utrecht.nl.
  • Telefonische opzeggingen en/of mondelinge mededelingen aan trainers, leiders en/of andere personen worden niet geaccepteerd. U ontvangt per mail een bevestiging van uw schriftelijke opzegging.
  • De contributie wordt op de eerste werkdag van het kwartaal of zoals op de factuur aangegeven via een automatische incasso geïnd. Zorg voor voldoende saldo op uw rekening. Een week voor de incasso wordt de contributiefactuur per mail verzonden. Controleer de adresgegevens. Geen factuur ontvangen? Stuur een mail naar de ledenadministratie. Ook in het nieuwe seizoen blijven de volgende spelregels van kracht:
   • Bij een stornering van de incasso van het contributiebedrag ontvangt u een herinnering met het verzoek uw contributie binnen acht dagen op onze rekening te storten.  Heeft u op de herinnering niet gereageerd of hebben wij geen betaling ontvangen dan ontvangt u  over het bedrag een aanmaning verhoogd met een boete van € 2,50.
   • Wordt op deze aanmaning geen reactie of betaling ontvangen dan ontvangt u een mail waarin wij u mededelen dat indien een reactie op de aanmaning  of de betaling van de achterstallige contributie niet voor de in de betreffende mail genoemde datum in ons bezit is,  wij u een speelverbod opleggen.

  Wij wensen je een plezierig en sportief seizoen toe.

  Adri van der Aar
  Ledenadministratie VSC-Utrecht
  E-mail: ledenadministratie@vsc-utrecht.nl