• In overeenstemming met wat bepaald is in artikel 5 van het huishoudelijk reglement zijn per 1 juli 2021 de contributiebedragen verhoogd met de stijging welke het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptiereeks voor de totale bevolking (gepubliceerd door het C.B.S.) vertoont. De contributiebedragen per kwartaal m.i.v. 1 juli 2021 zijn:

  Contributie seizoen 2021/2022
  Categorie Bedrag
  Jeugd tot 12 jaar € 24,00
  Jeugd tot 18 jaar € 27,00
  Senioren vanaf 18 jaar € 48,00
  Dames 7 x 7 € 11,00
  Niet-spelend lid € 24,00

  Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het seizoen is de contributie tot het einde van het seizoen (30 juni) verschuldigd. Opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk geschieden. Opzeggen per voorkeur per e-mail aan ledenadministratie@vsc-utrecht.nl.

  Telefonische opzeggingen en/of mondelinge mededelingen aan trainers, leiders en/of andere personen worden niet geaccepteerd. U ontvangt een bevestiging na schriftelijke opzegging.

  De contributie wordt op de eerste werkdag van het kwartaal via een automatische incasso geïnd. Zorg voor voldoende saldo op uw rekening. Een week voor de incasso wordt de contributiefactuur per mail verzonden. Controleer de adresgegevens. Geen factuur ontvangen? Stuur een mail naar de ledenadministratie. Ook in het nieuwe seizoen blijven de volgende spelregels van kracht:

  • Bij een stornering van de eerste poging tot incasso wordt het contributiebedrag verhoogd met een boete van € 2,50. De geïncasseerde ontvangt een aanmaning met de aankondiging dat een nieuwe poging tot incasso wordt gedaan. Wordt ook deze incasso gestorneerd dan wordt een tweede aanmaning verzonden met de aankondiging van een nieuwe poging tot incasso. Wordt ook deze poging gestorneerd, dan volgt een derde en laatste aanmaning.

  J.A. Jongerius, penningmeester