• Contributie

  Beste leden,

  Binnenkort beginnen we aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2023-2024. Hierbij hoort ook het jaarlijks vaststellen van de contributiebedragen.

  Onderstaand tref je een overzicht van de door het bestuur vastgestelde contributiebedragen voor het seizoen 2023-2024 welke per kwartaal verschuldigd zijn. 

  Senioren (€ 50,00 automatische incasso)
  Jeugd onder 12 jaar (€ 25,00 automatische incasso)
  Jeugd onder 18 jaar (€ 28,00 automatische incasso)
  Dames 7 x 7 vrijdag (€ 13,00 automatische incasso)
  Niet-spelend lid (€ 26,00 automatische incasso) 

  De incasso’s zullen plaats vinden op:

  1e kwartaal: 4 juli 2023;
  2e kwartaal: 2 oktober 2023;
  3e kwartaal: 28 december 2023;
  4e kwartaal: 29 maart 2024.

  Een week voor de incasso ontvang je per e-mail een factuur met het contributiebedrag. De nieuwe contributiebedragen zijn vanaf 1 juni 2023 ook op onze site zichtbaar.

  Wanneer je jouw lidmaatschap bij onze vereniging wenst te beëindigen, kan dit alleen per e-mail aan de ledenadministratie via ledenadministratie@vsc-utrecht.nl

  Wij wensen je een plezierig en sportief seizoen toe. 

  Met vriendelijke groet,

  Adri van der Aar
  Ledenadministratie VSC-Utrecht
  E-mail: ledenadministratie@vsc-utrecht.nl