• Algemene Ledenvergadering

  Beste leden van VSC Utrecht,

  Binnenkort is het weer zo ver! De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, en wel op maandag 25 november 2019 om 20.00 uur. We zien al onze leden graag tegemoet op deze bijeenkomst om het seizoen 2018/2019 te evalueren en vooruit te kijken.
  We hopen jullie in groten getale te mogen ontvangen. Tot dan!

  De volledige agenda is hieronder te lezen.

  Met sportieve groet,
  Het bestuur

  AGENDA

  1.    Opening

  2.    Ingekomen stukken

  3.    Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 26 november 2018

  4.    Bestuursmededelingen

  5.    Jaarverslag secretaris

  6.    Jaarrekening penningmeester

  7.    Verslag van de kascommissie

  8.    Vaststelling van de begroting van het seizoen 2019-2020

  9.    Vaststelling van de contributie

  10.   Rondvraag

  11.   Sluiting