• Agenda ALV 2022

  Op woensdag 23 november aanstaande organiseert VSC haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Hieronder tref je de agendapunten aan:

   

  1.    Opening

  2.    Ingekomen stukken

  3.    Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 22 november 2021

  4.    Bestuursmededelingen

  5.    Jaarverslag secretaris

  6.    Jaarrekening penningmeester

  7.    Verslag van de kascommissie

  8.    Vaststelling van de begroting van het seizoen 2022-2023

  9.    Vaststelling van de contributie

  10.  Benoeming bestuursleden

         a. Het bestuur stelt voor om Roel Hesselberth, Emiel Wevers en Danny van Hienen te benoemen als bestuurslid

         b. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld bij het bestuur. Tot 2 uur voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid tot het               stellen van tegenkandidaten

  11.   Rondvraag

  12.   Sluiting