• Deze sponsorgelden zijn noodzakelijk om voor VSC, naast de "normale dagelijkse" uitgaven, bijzondere uitgaven te kunnen financieren. Voorbeelden hiervan zijn feestavonden, bijdragen voor toernooien, extra investeringen voor keukenapparatuur, televisies, etc. Allerlei zaken die de vereniging een extra bijzonder aanzien geven en die leden en gasten extra plezier geven bij het vertoeven bij VSC.

    Wij hopen en verwachten dat er onder onze leden nog vele mensen zijn die de club een enorm warm en groot hart toedragen en hier iets meer voor over hebben dan de contributie alleen. Lid worden van de "Vrienden Van VSC" kunnen zowel personen "van vlees en bloed" als ook de vele ondernemers in Utrecht en omstreken.

    In de kantine komt een bord met de namen van de leden van de "Vrienden Van VSC". Vriend zijn mag namelijk iedereen weten. En voor de ondernemers is het een extra impuls voor de naamsbekendheid en een extra mogelijkheid om in contact te komen met de vele leden van VSC!

    Indien er behoefte is aan een investering of uitgave binnen de vereniging, overleggen wij als sponsorcommissie met het VSC-bestuur. Uiteraard zullen wij je via de VSC-site op de hoogte brengen welke investeringen gedaan worden.

    Ieder komend seizoen zullen wij je via de mail benaderen zodat je kunt aangeven of je vriend van VSC wilt blijven.