• De algemene ledenvergadering (ALV) vindt dit jaar plaats op woensdag 23 november 2022. Op deze avond vinden de geplande trainingen geen doorgang. De agenda van de ALV wordt later gedeeld op de site. Wij hopen op een grote opkomst onder de leden. Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang ALV: 20.00 uur.

    Na afloop ontvang je een consumptie van de club.